Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej „FC Lesznowola” z siedzibą w Nowej Woli ul. Krasickiego 176, 05-500 Piaseczno, Nip 123-127-22-71, Regon 146272290

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez:

  • e-mail: fclesznowola@wp.pl
  • tel. 503-579-622,
  • pisemnie: Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej FC Lesznowola, Nowa Wola ul. Krasickiego 176, 05-500 Piaseczno

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pozyskane dane będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia dziecka na treningi piłkarskie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów RODO opisanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane tylko w naszej organizacji i nie będą przekazywane do innych podmiotów.